O systemie

Chociaż żaden system nie jest w stanie całkowicie przejąć obowiązków człowieka, ponieważ jest na to zbyt mało elastyczny, jego zastosowanie może znacznie zwiększyć komfort i bezpieczeństwo codziennego życia osób starszych czy zmagających się z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością. Biorąc to pod uwagę, postawiliśmy na innowacyjny, rozbudowany system, który zarządza pracą opiekunów, a także kontroluje podstawowe czynności życiowe pacjenta, zwiększając tym jakość naszych usług oraz pozwalając na szybką reakcję w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia osoby starszej czy chorej.

Dzięki specjalnym czujnikom i aplikacji system sprawdza takie parametry, jak ciśnienie krwi, EKG czy poziom cukru we krwi oraz regularnie przesyła je do opiekuna, który kontroluje ich prawidłowość i może odpowiednio zareagować w razie potrzeby. System centralny sam zbiera i przetwarza wszystkie dane, uzyskując odpowiednie analizy. Wyniki mogą być przekazywane także do rodziny pacjenta, lekarza prowadzącego lub pogotowia ratunkowego, co zapewnia natychmiastową pomoc w przypadku zagrożenia.


Znacząco uproszczony schemat części systemu odpowiedzialnej za opiekę nad pacjentem:

 1. Za pomocą specjalnych czujników nasz opiekun, z odpowiednią częstotliwością, gromadzi dane dotyczące pacjenta.
 2. Następnie parametry życiowe bezprzewodowo są transferowane do aplikacji, która jest częścią naszego systemu.
 3. Nasz system centralny zbiera, przetwarza i zarządza danymi pacjenta uzyskanymi z pomocą aplikacji opiekuna.
 4. Wyniki analiz są ponownie przekazywane opiekunowi.
 5. Systematyczne konsultacje naszego opiekuna z pacjentem mają na celu poprawę życia i stanu zdrowia pacjenta.
 6. W razie potrzeby lub na życzenie naszych pacjentów, odpowiednie dane są przekazywane osobom trzecim, np. rodzinie, lekarzowi prowadzącemu lub służbom ratowniczym.


Schemat przepływu informacji pomiędzy centralą systemu a opiekunem:

 1. System odpowiada za weryfikację realizacji zadań dotyczących danego pacjenta.
 2. Każde wykonane działanie jest równoznaczne z przesłaniem odpowiedniej notyfikacji.
 3. Nasz wewnętrzny audyt jakości gwarantuje, że świadczone przez nas usługi pozostaną na niezmiennie wysokim poziomie.
 4. Rozbudowana procedura raportów pozwala prześledzić działania opiekuna w każdym momencie pracy.
 5. Lista priorytetów wbudowana w nasz system pozwala rozgraniczyć czynności, które opiekun powinien wykonać w pierwszej kolejności, jak i te, które może odłożyć w czasie.
 6. Dane dotyczące pacjenta lub jego rodziny przetwarzane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Połączenia internetowe szyfrowane są zgodnie z certyfikatami SSL. Bazy danych są zarejestrowane i kontrolowane przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.


Inne funkcjonalności systemu:

 • Możliwość monitorowania czasu pracy opiekunów oraz godzin przyjścia i wyjścia opiekuna z dokładnością do jednej sekundy,
 • Modułowa budowa systemu pozwala na ciągłe aktualizacje i ulepszenia istniejącej wersji. Dodatkowo każdy moduł, poza centralnym, może zostać włączony lub wyłączony w zależności od preferencji klienta,
 • Możliwość dostosowania lub napisania nowego modułu w przypadku niestandardowych zleceń klienta,
 • Możliwość wypełniania ankiet znajdujących się w systemie,
 • Możliwość dołączania do kont pacjentów różnego rodzaju plików, np. orzeczeń lekarskich, wypisów ze szpitala czy innych zaświadczeń,
 • System pozwala również na śledzenie lokalizacji pracowników.

Poszukujemy opiekunów do pracy

sprawdź